Välkommen till Tyresöbyggarna

Vi har professionella medarbetare som trivs med sitt arbete och delar bolagets värdegrunder. Vår ledarstil ger motiverade medarbetare. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare inom branschen.

Vår Vision

Bredd

Vi har en bred kompetens inom flera områden. Vi representeras av män och kvinnor med olika åldrar och erfarenheter.

About Us

Långsiktighet

Genom låg personalomsättning, mångåriga samarbetspartners och nöjda återkommande kunder har vi långsiktiga relationer. Vi bygger hållbart och lägger stor vikt på vårt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

View Services

Närvaro

Vi är ett företag med lokal närvaro. Vi arbetar nära våra kunder vilket skapar tillgänglighet och snabba beslutsvägar. Som familjeägt bolag präglas vi av personlig närvaro.

View Partners

Har ni ett större projekt?

Vi på Tyresöbyggarna är vana att arbeta med allt från nyproduktion till service och har expertis inom det mesta. Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert!

Våra tjänster

Entreprenad

Vi utför general- och totalentreprenader inom renovering, om- och tillbyggnader samt nybyggnation. Vi har dokumenterad erfarenhet och kompetens för entreprenader.

Kontor och andra kommersiella byggnationer.

Vi hjälper dig med att:

– skapa kvalitativa koncept efter ert unika behov

– se till att arbeten utförs med bästa möjliga kvalitet

– konkurrenskraftiga priser

– hålla utlovade tidplaner

Nyproduktion

Oavsett om du är företag eller privatperson så har vi på Tyresöbyggarna lång erfarenhet av nyproduktion. Allt från småhus till större villor.

Som leverantörer tycker vi om att hålla dialog med våra beställare och kunder.

Vi är öppna för justeringar likaväl som att vi gärna ger dig förslag på ändringar när vi ser att bygget kan förbättras.

Genom att ge kontinuerlig återkoppling under projektets gång vill vi att du känner dig delaktig så att vi tillsammans kan skapa ditt drömhus.

Service

För mindre projekt är byggservice ett perfekt val. Tyresöbyggarna har hantverkare med mångsidiga kunskaper och erfarenheter för alla typer av mindre projekt, t ex sanering, inbrottsreparationer, vatten- och brandskador, altaner, butiksinredningar, cafèer, Våra kompletta utrustade servicebilar kan snabbt vara på plats.

Vi utför även anpassningar åt fastighetsägare som behöver hjälp.