Övriga referensprojekt

Castellum / Stockholm Hotell & apartment / 61 st rum / Sollentuna / 2019-2020
Entreprenad ABT 06.
Projektledare  Ola Mortensen / 08-602 33 51.
Entreprenadsumma: 23,8 Mkr

 

Nolimo / Lss Strand / Tyresö
Vi var med i slutet skedet av bygget med projektstöd och manskap.
Projektledare Mattias Thörnblom / 0722501673.